Thuiszorgfysiotherapie

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgfysiotherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Thuiszorgfysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten die hiervoor een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Deze thuiszorgfysiotherapeuten hebben als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgfysiotherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de rol en wensen van de mantelzorger. Om als thuiszorgfysiotherapeut zo effectief mogelijk te zijn, wordt vaak in teamverband samengewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts en maatschappelijk werk.

De thuiszorgfysiotherapeut bij Fysiotherapie Weustink is Marie-Rose van Lieshout