Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Samen met werkgevers en werknemers, maar ook met arbo-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars. In de volle breedte van het werkterrein bedrijfsfysiotherapie. De bedrijfsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds het uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak werkt de bedrijfsfysiotherapeut aan een gezonde werkomgeving.

De bedrijfsfysiotherapeut bij Fysiotherapie Weustink is Martine Hengeveld